Γεώργιος Π. Καρατζάς

  Untitled Document

Γεώργιος Π. Καρατζάς
Καθηγητής, Ρύπανση και Αποκατάσταση εδάφους

Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf) 

 • Επικοινωνία
  • Γραφείο:   K1.111
  • Τηλέφωνο +30 28210 37792 FAX +30 28210 37846
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

 

 • Εκπαίδευση
  • 1994: Μετά-διδακτορικό (Post-doc) στο Ερευνητικό Κέντρο Εξυγίανσης Υπογείων Υδάτων ( Research Center for Groundwater Remediation Design), University of Vermont, USA
  • 1992: Ph.D., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
  • 1987: M.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
  • 1985: B.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
  • 1982: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 • Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
   Η διεξαγωγή έρευνας στις εξής ερευνητικές περιοχές:
  • Υδατικών πόρων
  • Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων
  • Υπόγεια Υδραυλική –Γεωτρήσεις
  • Μοντέλα προσομοίωσης Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων
  • Συνδυασμός Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Μοντέλων προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό διαχείρισης υπογείων υδάτων (ποιοτικά και ποσοτικά)
  • Υφαλμύριση Παράκτιων Υδροφορέων. Καρστικοί Υδροφορείς
  • Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων και Γενετικών Αλγορίθμων σε προβλήματα διαχείρισης Υπόγειων Υδροφορέων
  • Μοντέλα προσομοίωσης επιφανειακής ροής. Μοντελοποίηση πλημμυρικών φαινομένων. Μοντέλα εκτίμησης πλημμυρικών ζημιών

 

 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: ERMISF – Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020, 2017-2019, 275.000 €.  
  • Principal Investigator: Multi-objective Optimization of Cosolvent Flushing of NAPLs from Contaminated Groundwater.Funding: General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs of Greece, Bilateral R & T Cooperation between Greece-Turkey 2013-2014, National Action “ Bilateral, Multilateral and Regional R & T Partnerships”, 2013-2015, 26.200 €.    
  • Co-Investigator: RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care. (Coordinator I. Tsanis). Work programme topics addressed: ENV.2013.6.2-4 – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2017).    
  • Co-Investigator: High Frequency Monitoring System for Integrated Water Reosurces Management of Rivers (Cordinator N. Nikolaidis) Funding: Hellenic Republic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religioy Affairs: “THALIS”, European Union, NSRF 2007-2013, (2011-2014), 600.000€.    
  • Co-Investigator: Advanced Mathematical Methods and Software Platform for Solving Multi-Physics, Multi-Domain Problems on Modern Computer Architectures: Application to Environmental Engineering and Medical Problems (Cordinator Y. Saridakis) Founding: Hellenic Republic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religioy Affairs: “THALIS”, European Union, NSRF 2007-2013, (2011-2014), 600.000€.    

 

 • Διακρίσεις
  • 2014: Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2012 – 2014: Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας για την αξιολόγηση Αναπληρωτών Καθηγητών και Τακτικών Καθηγητών στα ερευνητικά πεδία Υδραυλική – Υδρολογία και Υδραυλικά και Θαλάσσια Έργα. 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
  • 2003–σήμερα: Αναγνώριση και υιοθέτηση της Μεθόδου Βελτιστοποίησης «Outer Approximation Method» από την Επιτροπή FRTR (Federal Remediation Technologies Roundtable) η οποία περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες των Η.Π.Α : U.S Department of Defence, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Department of Energy, U.S. Department of the Interior and NASA (National Aeronautics and Space Administration).
  • 2003-σήμερα: Member of the Hydrological Sciences Committee, Sub-Division on Groundwater, European Geosciences Union (EGU).
  • 1999: Αναγνώριση και υιoθέτηση του αλγόριθμου βελτιστοποίησης για τον Βέλτιστο Σχεδιασμό Διαχείρισης Υπογείων Υδάτων από την Υπηρεσία EPA –USA, EPA/542/R-99/011B, ‘Hydraulic Optimization Demonstration for Groundwater Pump-and-Treat Systems, Volume II: Application of Hydraulic Optimization’, Dec. 1999.

 

 • Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  • Karatzas G.P., “Developments of modeling groundwater flow and mass transport”, doi: 10.1007/s11269-017-1729-z, Water Resources Management, Vol. 31(10), 3235-32-44, 2017.
  • Gamvroudis C., Z. Dokou, N.P. Nikolaidis, and G.P. Karatzas, “Impacts of surface and groundwater variability response to future climate change scenarios in a large Mediterranean watershed”, doi:10.1007/s12665-017-6721-7, Environmental Earth Sciences, Vol. 76(11), Article no. 385, 2017.  
  • Kourgialas N.N. and G.P Karatzas, “A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece – Protection and adaptation policy approaches”, Science of the Total Environment, Vol. 601-602, 441-452, 2017.  
  • Dokou Z., M. Dettoraki, G.P. Karatzas, E.A. Varouchakis, A. Pappa, “Utilizing successive linearization optimization to control the saltwater intrusion phenomenon in unconfined coastal aquifers in Crete, Greece”, Environmental Modeling and Assessment, Vol. 22(2), 115-128, 2017.  
  • Dokou Z., G.P. Karatzas, I. Panagiotakis and D. Dermatas D. “Groundwater modeling and remediation scenarios of a hexavalent chromium plume released from an industrial site”, Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology (BECT), Vol. 98, 338-346, 2017.  
  • Lilli, M.A., E. Syranidou, A. Palliou, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, N. Kalogerakis, “Assessing the impact of geogenic chromium uptake by carrots (Daucus carota) grown in Asopos river basin”, Environmental Research, Vol.152 (1), 96-101, 2017.  
  • Kourgialas N.N., G.P Karatzas, and G.C. Koubouris, “A GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece)”, Journal of Environmental Management, Vol. 189, 150-159, 2017.  
  • Kavouri K.P., G.P. Karatzas, and V. Plagnes, “A coupled groundwater flow modelling and vulnerability mapping methodology for karstic terrain management”, Hydrogeology Journal, Vol.25(5), 1301-1317, 2017.  
  • Aydin-Sarikurt D., Z. Dokou, N.K. Copty, and G.P. Karatzas, “Experimental investigation and numerical modeling of enhanced DNAPL solubilization in saturated porous media”, Water, Air, & Soil Pollution, DOI 10.1007/s11270-016-3136-0, Vol.227(12), Article 441, 2016.  
  • Kavouri K. and G.P. Karatzas, “Integrating diffuse and concentrated recharge in karst models”, Water Resources Management, DOI 10.1007/s11269-016-1528-y, Vol. 30(15), 5637-5650, 2016.  

 

 

 

 • Υποψήφιοι διδάκτορες
  • Παναγιώτα Θεοδωρίδου
  • Κωνσταντίνα Καβούρη 
  • Γιασεμή Μοριανού

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις 13-02-2018 13:15

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.