Εισαγωγή

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμ. 158924/Β7 (ΦΕΚ 2773/16-10-2014 τ. Β) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κύριος στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και τεχνογνωσίας στην Περιβαλλοντική Μηχανική.

 

Αντικείμενο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική. Το ΜΔΕ εντάσσεται στον 2ο κύκλο σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ενώ το ΔΔ στον 3ο κύκλο σπουδών.

Το ΠΜΣ έχει οργανωθεί έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να ειδικευτούν σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή (Water Resources and Climate Change)
  2. Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (Water and Waste Treatment)
  3. Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Environmental Management, Sustainable Energy and Climate Change).

 

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στόχοι του ΠΜΣ είναι: α) η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της, β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Environmental Engineering) και γ) η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτητών καθώς και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευμένου έργου, τη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι απόφοιτοι του ΠMΣ αποκτούν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μελετήσουν και να επιλύσουν σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα της Μηχανικής του Περιβάλλοντος με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα ανά κατεύθυνση οι απόφοιτοι επιδιώκεται να:

  1. αποκτήσουν την ικανότητα να εκπονούν μελέτες και έρευνα σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών
  2. αποκτήσουν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και να μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.
  3. επιλύσουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσουν ενεργειακά συστήματα αντιμετώπισης, να προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει τους εξής τίτλους σπουδών:


1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

(α)  "Περιβαλλοντική Μηχανική - Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή"
(β)  "Περιβαλλοντική Μηχανική - Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων"
(γ)  "Περιβαλλοντική Μηχανική - Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή"


2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών από εδώ.

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών από εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις 27-10-2017 14:25

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.