Εισαγωγή Φοιτητών στο ΠΜΣ

Επιλογή φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών  Σχολών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή των αντιστοίχων και ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • Πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας, Μαθηματικών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή των αντιστοίχων και ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και
 • Απόφοιτοι των Ελληνικών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής με το πέρας του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία της Σχολής:

 • Αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Λίστα Συνημμένων (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους).
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους από πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 • Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπόδειγμα σε μορφή [pdf] ή [docx]).
 • Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οικονομικοί πόροι θα αναρτηθεί στο www.enveng.tuc.gr).

Η κρίση των προσόντων των υποψηφίων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (ΓΣΕΣ). Βασικά κριτήρια επιλογής είναι:

 • η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του υποψηφίου,
 • οι επιδόσεις του σε μαθήματα συγγενή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και
 • η διπλωματική του εργασία (εάν υφίσταται).

Κατά κανόνα, ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα των τελευταίων δύο ετών του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). Επίσης συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική του δραστηριότητα, επαγγελματική εργασία και η αποδεδειγμένα καλή γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΜΣ δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο προσωπική συνέντευξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί μία πραγματεία σε θέμα που θα οριστεί από την ΓΣ.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί πριν να ανακηρυχθούν ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι, η ανακήρυξή τους θα πρέπει να έχει γίνει εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων και μέσα στις προθεσμίες εγγραφής, που ορίζονται από τη ΓΣ.

 

Αριθμός Εισακτέων για ΜΔΕ

Ο αριθμός εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ακαδημαϊκό έτος. Η ΓΣ καθορίζει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

 

Επιλογή φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ)

Στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΔ γίνονται δεκτοί κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, των αντίστοιχων και ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7,5),
 • Απόφοιτοι πενταετούς προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, (μετά από έγκριση της ΓΣ για υποψηφίους υψηλής απόδοσης),
 • Απόφοιτοι τετραετούς προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου ΜΔΕ ή αντίστοιχου Μάστερ με μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7,5).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής με το πέρας του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία της Σχολής:

 • Αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Λίστα Συνημμένων (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους).
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους από πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 • Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπόδειγμα σε μορφή [pdf] ή [docx]).
 • Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οικονομικοί πόροι θα αναρτηθεί στο www.enveng.tuc.gr).

Η κρίση των προσόντων των υποψηφίων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (ΓΣ).

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE (μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ για υποψηφίους υψηλής απόδοσης ),

Τελευταία Ενημέρωση στις 27-10-2017 12:03

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.